• Máy Rửa Chén Eurogold EUW60TL10B

  Dung tích chứa: 10 bộ bát đĩa

  Mức độ tiếng ồn: ≤40dBA

  Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu : A++

  Tiêu chuẩn mức độ sạch: Acleaning efficiency class A+

  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+

  Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.85KWh/lần rửa

  Mức tiêu thụ nước: Khoảng 4 – 9.0 lít/ lần rửa

  Điện áp: 220-240V ~ 50Hz

  Kích thước sản phẩm: 550W x 525D x 595H

  Kích thước khoét âm tủ : 560W x 575D x 605H

  13.800.000 19.850.000 
 • Máy Rửa Chén Eurogold EUW75TL14BB

  Dung tích chứa: 14 bộ bát đĩa

  Mức độ tiếng ồn: ≤50dBA

  Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu : A++

  Tiêu chuẩn mức độ sạch: Acleaning efficiency class A+

  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+

  Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.85KWh/lần rửa

  Mức tiêu thụ nước: Khoảng 4 – 9.0 lít/ lần rửa

  Điện áp: 220-240V ~ 50Hz

  Kích thước sản phẩm: 598W x 598D x 815-845H

  Kích thước khoét âm tủ: 605W x 605D x 825-855H

  19.500.000 27.880.000 
 • Máy Rửa Chén Eurogold EUW75TL15SV

  Dung tích chứa: 15 bộ bát đĩa

  Mức độ tiếng ồn: ≤40dBA

  Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu : A++

  Tiêu chuẩn mức độ sạch: Acleaning efficiency class A+

  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+

  Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.85KWh/lần rửa

  Mức tiêu thụ nước: Khoảng 4 – 9.0 lít/ lần rửa

  Điện áp: 220-240V ~ 50Hz

  Kích thước sản phẩm: 598W x 596D x 815-845H

  Kích thước khoét âm tủ: 605W x 605D x 825-855H

  18.900.000 27.050.000 
 • Máy Rửa Chén Eurogold EUW85TL15B

  Dung tích chứa: 14 bộ bát đĩa

  Mức độ tiếng ồn: ≤44dBA

  Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu : A++

  Tiêu chuẩn mức độ sạch: Acleaning efficiency class A+

  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+

  Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.85KWh/lần rửa

  Mức tiêu thụ nước: Khoảng 4 – 9.0 lít/ lần rửa

  Điện áp: 220-240V ~ 50Hz

  Kích thước sản phẩm: 598W x 600D x 815-845H

  Kích thước khoét âm tủ: 605W x 607D x 825-855H

  20.300.000 29.010.000 
 • Máy Rửa Chén Eurogold EUW85TL15S

  Dung tích chứa: 14 bộ bát đĩa

  Mức độ tiếng ồn: ≤44dBA

  Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu : A++

  Tiêu chuẩn mức độ sạch: Acleaning efficiency class A+

  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+

  Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.85KWh/lần rửa

  Mức tiêu thụ nước: Khoảng 4 – 9.0 lít/ lần rửa

   

  Điện áp: 220-240V ~ 50Hz

  Kích thước sản phẩm: 598W x 600D x 815-845H

  Kích thước khoét âm tủ: 605W x 607D x 825-855H

  19.900.000 28.520.000 
 • Máy Rửa Chén Eurogold EUW85TL16BV

  Dung tích chứa: 15 bộ bát đĩa

  Mức độ tiếng ồn: ≤40dBA

  Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu : A++

  Tiêu chuẩn mức độ sạch: Acleaning efficiency class A+

  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+

  Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.85KWh/lần rửa

  Mức tiêu thụ nước: Khoảng 4 – 9.0 lít/ lần rửa

  Điện áp: 220-240V ~ 50Hz

  Kích thước sản phẩm: 598W x 596D x 815-845H

  Kích thước khoét âm tủ: 605W x 605D x 825-855H

  19.400.000 27.730.000 
 • Máy Rửa Chén Eurogold EUW86TL16BT

  Dung tích chứa: 15 bộ bát đĩa

  Mức độ tiếng ồn: ≤40dBA

  Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu : A++

  Tiêu chuẩn mức độ sạch: Acleaning efficiency class A+

  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+

  Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.85KWh/lần rửa

  Mức tiêu thụ nước: Khoảng 4 – 9.0 lít/ lần rửa

  Điện áp: 220-240V ~ 50Hz

  Kích thước sản phẩm: 598W x 596D x 815-845H

  Kích thước khoét âm tủ: 605W x 605D x 825-855H

  19.400.000 27.730.000 
 • Máy Rửa Chén Eurogold EUW88TL15BB

  Dung tích chứa: 15 bộ bát đĩa

  Mức độ tiếng ồn: ≤40dBA

  Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu : A++

  Tiêu chuẩn mức độ sạch: Acleaning efficiency class A+Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+

  Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.85KWh/lần rửa

  Mức tiêu thụ nước: Khoảng 4 – 9.0 lít/ lần rửa

  Điện áp: 220-240V ~ 50Hz

  Kích thước sản phẩm: 598W x 598D x 815-845H

  Kích thước khoét âm tủ: 605W x 605D x 825-855H

  22.200.000 31.810.000 
 • Máy Rửa Chén Eurogold EUW88TL15BPro

  Dung tích chứa: 15 bộ bát đĩa

  Mức độ tiếng ồn: ≤40dBA

  Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu : A++

  Tiêu chuẩn mức độ sạch: Acleaning efficiency class A+

  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+

  Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.85KWh/lần rửa

  Mức tiêu thụ nước: Khoảng 4 – 9.0 lít/ lần rửa

  Điện áp: 220-240V ~ 50Hz

  Kích thước sản phẩm: 598W x 598D x 775-805H

  Kích thước khoét âm tủ: 605W x 605D x 780-810H

  22.400.000 32.050.000 
 • Máy Rửa Chén Eurogold EUW88TL15BS

  Dung tích chứa: 15 bộ bát đĩa

  Mức độ tiếng ồn: ≤40dBA

  Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu : A++

  Tiêu chuẩn mức độ sạch: Acleaning efficiency class A+

  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+

  Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.85KWh/lần rửa

  Mức tiêu thụ nước: Khoảng 4 – 9.0 lít/ lần rửa

  Điện áp: 220-240V ~ 50Hz

  Kích thước sản phẩm: 598W x 598D x 815-845H

  Kích thước khoét âm tủ: 605W x 605D x 825-855H

  22.200.000 31.810.000 
 • Máy Rửa Chén Eurogold EUW88TL15BS Pro

  Dung tích chứa: 15 bộ bát đĩa

  Mức độ tiếng ồn: ≤40dBA

  Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu : A++

  Tiêu chuẩn mức độ sạch: Acleaning efficiency class A+

  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+

  Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.85KWh/lần rửa

  Mức tiêu thụ nước: Khoảng 4 – 9.0 lít/ lần rửa

  Điện áp: 220-240V ~ 50Hz

  Kích thước sản phẩm: 598W x 598D x 775-805H

  Kích thước khoét âm tủ: 605W x 605D x 780-810H

  22.400.000 32.050.000 
 • Máy Rửa Chén EUW45TL6B

  Dung tích chứa: 8 bộ bát đĩa

  Mức độ tiếng ồn: ≤40dBA

  Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu : A++

  Tiêu chuẩn mức độ sạch: Acleaning efficiency class A+

  Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô: Drying efficiency class A+

  Mức tiêu thụ điện năng: Khoảng 0.85KWh/lần rửa

  Mức tiêu thụ nước: Khoảng 4 – 9.0 lít/ lần rửa

  Điện áp: 220-240V ~ 50Hz

  Kích thước sản phẩm: 550W x 500D x 450H

  12.500.000 17.980.000 

Danh Mục Sản phẩm